Hva gjør vi?

//Annonselenke i tekst//

design

Designer EI består av en gjeng som har spesialkompetanse i markedsføring gjennom sosiale medier, og grunnen til at vi har valgt å fokusere på nettopp dette segmentet innenfor markedsføring er at salg av varer og tjenester i stadig større grad foregår over nett. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

Markedsføring i så henseende vil dermed bestå av flere momenter, deriblant utvikling av gode løsninger for reklamering på nett, design av profesjonelle nettsteder ved bruk av enkle publiseringsløsninger og kunsten å bygge et godt omdømme.

Kommunikasjon

Som du skjønner kan vi hjelpe deg med alt det som omhandler din kommunikasjon med omverdenen, slik at du kan konsentrere deg om det som er viktigst for deg og din bedrift: nemlig å tenke hvordan du kan gjøre den best mulig.

Omdømme

Nettopp dette med en klar rollefordeling vil være viktig for at din bedrift skal få den utviklingen du ønsker, og et viktig arbeid i så måte er det vi gjør med omdømme. Omdømme handler om hva slags rykte din bedrift får på seg, noe som på engelsk kan beskrives som ‘word of mouth’. Dette er en meget viktig form for markedsføring, for husk at når en kunde har hatt en dårlig opplevelse vil han dele den med ti stykker, mens en kunde med en god opplevelse kanskje deler den med én.

Vi undersøker hvilket omdømme din bedrift har, og med bakgrunn i de svarene vi får vil vi kunne utarbeide strategier som vil sørge for at du vil hele tiden vil utvikle din bedrift i takt med hva omgivelsene mener om den.

Håndfast reklamemateriell

Selv om vi i all hovedsak retter oss mot digital kommunikasjon har vi forståelse for at våre kunder også ønsker trykksaker i tillegg, og dette kan kanskje gjelde spesielt for nettbutikker og andre geskjefter hvor det sendes fysiske produkter hjem til kundene. Det vil da bestandig være gunstig med ekstra markedføring i form av flyers, klistremerker og liknende.

Ta kontakt med oss – vi venter på deg!